Arhiva noutățiloral Serviciului Fiscal de Stat

IFS Florești: promovează campania dedicată zilei de 25 martie

În perioada 29 februarie -18 martie 2016, IFS Florești a întreprins diverse acțiuni de popularizare a legislației fiscale în cadrul campaniei de informare a contribuabililor și a populației cu genericul ,,Fii conștiincios – achită impozitul pe venit până pe 25 martie”. În acest context, IFS Florești a plasat în centrul orașului un banner informativ, a plasat mesajul-tip pe panourile de informare în toate primăriile din raion și alte locuri publice, au fost multiplicate și repartizate persoanelor fizice pliante cu referire la informația aferentă surselor de venit și modul de declarare a impozitului pe venit. În presa locală a fost publicat anunțul cu privire la termenul limită de prezentare a Declarației și achitare a impozitului pe venit de către persoane fizice cetățeni și agenți economici, fiind descrise cazurile de prezentare obligatorie a Declarației, metodele de prezentare a declarațiilor precum și indicarea programului de lucru lărgit de deservire a contribuabililor în zilele de 19, 21-25 martie curent. Plus la aceste activități, televiziunii locale i-a fost transmis spre difuzare spotul audio/video privind termenul limită de depunere a declarațiilor și de achitare a impozitului pe venit pentru toți contribuabilii - 25 martie 2016.
Adăugat: 21.03.2016 - 13:03

IFS Cahul – atenție sporită față de prezentarea Declarației cu privire la impozitul pe venit

Inspectoratul Fiscal de Stat Cahul, în perioada 12.02.2016 – 18.03.2016 a continuat popularizarea și instruirea contribuabililor atât persoane juridice, cât și fizice privind respectarea legislației fiscale prin organizarea a 5 seminare cu referire la modul de completare a declarației pe impozitul pe venit: VEN12, IVAO15, UNIF14. Totodată, angajați din cadrul IFS teritorial au participat pe 17 și 18 martie 2016 la seminare cu profesorii din Liceul teoretic Petr Rumeanțev și Gimnaziul Serghei Rahmaninov din orașul Cahul. Tematica discutată a fost termenul de prezentare și achitare a impozitului pe venit care, în conformitate cu legislația în vigoare, expiră pe 25 martie 2016.
Adăugat: 21.03.2016 - 10:03

IFS Rezina: recepționarea Declarațiilor în paralel cu diminuarea restanțelor la buget

În vederea asigurării prezentării în termen a Declarației cu privire la impozitul pe venit, atât de către persoane fizice, cât și de către persoane juridice, în perioada februarie-martie 2016, Inspectoratul fiscal de stat Rezina a întreprins un șir de acțiuni privind informarea contribuabililor cu privire la obligația prezentării Declarației și achitării în termen a impozitului pe venit și asigurarea conformării benevole a contribuabililor.
Adăugat: 21.03.2016 - 09:03

Educarea civismului fiscal – prioritate a IFS Călărași

Prioritățile la zi în activitatea IFS Călărași rămân a fi amplificarea acțiunilor de informare a contribuabililor și popularizarea procesului de prezentare a Declarațiilor cu privire la impozitul pe venit, popularizarea legislației fiscale, în special acordarea ajutorului metodologic necesar contribuabililor pentru perfectarea corectă a declarațiilor pe venit, educarea civismului fiscal atât în rândul contribuabililor, cât și în rândul tinerei generații etc…
Adăugat: 18.03.2016 - 16:03

„Corect de la început” - slogan utilizat în cadrul seminarelor de instruire a contribuabililor

Direcția Administrare Fiscală Botanica a Inspectoratului Fiscal de Stat pe mun. Chișinău a participat la data de 17.03.2016, în incinta Direcției educație, tineret și sport a sectorului Botanica, la seminarul cu participarea reprezentanților instituțiilor preșcolare din sector. Tematica discutată a fost termenul de prezentare și achitare a impozitului pe venit care, în conformitate cu legislația în vigoare, expiră pe 25 martie 2016.
Adăugat: 18.03.2016 - 13:03

IFS Ocnița – în paralel cu alte activități, prioritară rămâne recepționarea Declarațiilor

Inspectoratul Fiscal de Stat Ocnița, în scopul asigurării populației cu informația necesară referitor obligația de depunere a Declarației persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit până la 25 martie curent, în perioada 4–10 martie a întreprins mai multe activități specifice autorității naționale fiscale. Astfel, a fost desfășurată activ campania de informare a populației „25 martie – termenul limită de prezentare a Declarației și achitare a impozitului pe venit”; au fost repartizate pliante și afișe de informare în tot teritoriul administrat, spoturile video rulează la televiziunea locală și au fost publicate anunțuri în presa locală.
Adăugat: 17.03.2016 - 16:03

IFS Glodeni: pledoarie pentru o administrare fiscală mai eficientă

IFS pe raionul Glodeni, pe 10 martie 2016, în sala Mare a Consiliului raional, a participat la o ședință de lucru organizată de Președintele raionului cu concursul și participarea reprezentanților Agenției ,,Apele Moldovei”, Inspectoratului Ecologic de Stat, Inspectoratului Fiscal de Stat raional, specialiștilor Direcției raionale Agricultură și Alimentație, primarilor și inginerilor cadastrali din teritoriu, arendașilor bazinelor acvatice din primăriile raionului.
Adăugat: 17.03.2016 - 11:03

Utilizarea codurilor IBAN la achitarea impozitului pe venit de către persoane fizice cetățeni

Serviciul Fiscal de Stat reamintește că, potrivit prevederilor Codului fiscal, contribuabilii persoane fizice cetățeni au obligația de a depune Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit aferent anului 2015 până la 25 martie a anului curent.
Adăugat: 16.03.2016 - 16:03

IFS Ungheni: un om informat reprezintă un viitor asigurat

Reușita acțiunilor întreprinse, în conformitate cu Planului de acțiuni privind desfășurarea campaniei de informare a contribuabililor și popularizarea procesului de prezentare a Declarației cu privire la impozitul pe venit cu genericul ,,Fii conștiincios – achită impozitul pe venit până pe 25 martie”, se poate, evident, vedea din cadrul activităților realizate de IFS pe raionul Ungheni. Având ca obiectiv popularizarea legislației fiscale, educarea contribuabililor în spiritul achitării benevole a obligațiilor fiscale și stabilirea relațiilor de parteneriat cu contribuabilii, precum și pentru promovarea acțiunilor prevăzute de Programul de conformare a contribuabililor, funcționari ai IFS Ungheni au desfășurat în zilele de 10, 11, 12 și 14 martie curent, seminare informative la întreprinderi și instituții, angajații cărora ar putea avea mai multe surse de venit. Prin astfel de seminare au fost informați angajații Spitalului raional Ungheni, ai Direcției Regionale Vest a Politiei de Frontieră, ai Inspectoratului de Poliție Ungheni, ai Direcției Educație și ICS Lear Corporation SRL.
Adăugat: 16.03.2016 - 13:03

Activități de gestionare a administrării fiscale la IFS Telenești

Inspectoratul Fiscal de stat pe raionul Telenești, în perioada 19.02.2016 - 04.03.2016, a continuat popularizarea și instruirea contribuabililor atât persoane juridice, cât și fizice privind respectarea legislației fiscale prin organizarea a 3 seminare cu referire la modul de completare și prezentare a declarației pe impozitul pe venit: VEN12, IVAO15, UNIF14 și CET08, cu indicarea unor exemple pentru perioada A/2015.
Adăugat: 15.03.2016 - 16:03